Actieve filters

De problemen:

De meest bekende power quality probleem veroorzakers zijn de volgende:

Blindvermogen: De faseverschuiving tussen de spanning en de stroom in een AC net. Blindvermogen wordt gebruikt door motoren en inductieve belastingen om het magnetische veld in de wikkelingen op te wekken en geeft een lage cosinus phi.

Harmonischen: Veelvouden van de grondfrequentie (50Hz), veroorzaakt door niet-lineaire belastingen, zoals frequentie omvormers, UPS systemen en LED verlichting

Onbalans: ongelijke fasespanningen, veroorzaakt door 1-fase belastingen of ongelijke 3 fase

belastingen zoals b.v. las apparatuur.

Transienten: Snelle spanningvervormingen in de sinusvorm, zowel van de spanning als stroom signalen, veroorzaakt door schakelende belastingen van een hoog vermogen.

Spanningsvariaties: Dips, swells, sags. De lijnspanning is kortstondig hoger of lager dan de nominale spanning, veroorzaakt door fouten in het AC net, schakelen van capacitieve lasten of schakelen van hoog vermogen belastingen.

Flicker: Willekeurige en/of terugkerende spanningsvariaties, veroorzaakt door de variabele belasting van zware elektrische belastingen zoals schredders, plasma snijders en lasapparatuur.

Oscillaties (resonanties): hoge stromen en spanningen veroorzaakt door opslingering in een net met inductieve en capacitieve impedanties. Aanwezige hogere harmonische frequenties kunnen in het resonantie bereik van het net vallen.

De Oplossing:
De gepatenteerde actieve filtertechnologie van Comsys uit de ADF serie biedt ongeëvenaarde oplossingen voor harmonische compensatie, resonantie onderdrukking en meer.
Hiermee wordt downtime in uw productie voorkomen en wordt net-compliance weer bereikt.
De ADF technologie brengt uw installatie weer in goede conditie en zorgt voor naleving van de geldende normen en kan de garanties voor apparatuur beschermen.

Een ADF-unit is in feite een zeer geavanceerde computergestuurde stroomgenerator met de mogelijkheid om onmiddellijk elke vorm van compensatiestromen te produceren.

Een vereenvoudigd diagram van het werkingsprincipe van de ADF staat hieronder.

Elk ADF filter is parallel geschakeld, in shunt, met de belasting die gecompenseerd moet worden. De stromen tussen de belasting en het netwerk worden gemeten en geanalyseerd [1] om te bepalen of storingen zoals blindvermogen en / of harmonischen aanwezig zijn.

Als er harmonische- en/of blindstromen lopen, dan injecteert de ADF-unit fasestromen [2] die precies het tegenovergestelde zijn van, bijvoorbeeld, de harmonischen en / of de blindstroom. Hiermee wordt de invloed van de belasting opgeheven. [3].

Het resultaat is een ideale belasting met een minimum aan vermogensverliezen en storingen. Het energieprofiel lijkt dan ideaal voor de transformator.

Bekijk deze korte film voor een inleiding in de ADF Power Tuning Technologie.

Toepassingen:
De ADF type actieve filters zijn inzetbaar in alle drie fase laagspanningstoepassingen. Ze elimineren automatisch harmonischen en blindvermogen in een breed scala van toepassingen.
Elk ADF type actief filter is klant specifiek op de toepassing uitgelegd, om de prestaties te maximaliseren. De gemeenschappelijke functies die alle typen delen, zijn onder meer:

Toepassingsfuncties:
Dynamische VAR-compensatie
Harmonische eliminatie
Load balancing
Resonantie eliminatie

Controle functies:
Volledig zelf instelbare harmonische compensatie
Meerdere ADF P25’s kunnen worden gecombineerd voor een hoger vermogen
Ongevoelig voor netwerkomstandigheden
Stand-by modus tijdens lage belasting
Overbelasting beveiliging
Snelle responstijd
ADF Dashboard WUI (Web User Interface)

Fysieke kenmerken:
Standaard behuizingsformaten, volgens IP20, EN50298, EN60529, EN50102
Hoge kortsluitvastheid
Eenvoudige installatie
Modulair en schaalbaar ontwerp

De ADF serie actieve filters kunnen geheel worden fijn-getuned voor specifieke toepassingen die speciale instellingen vereisen om de net vervuiling te elimineren. Enkele typische toepassingen zijn:

  • Aandrijfsystemen
  • Pompapplicaties
  • Kantoren en commerciële gebouwen
  • Medische omgevingen
  • Industriële belastingen
  • UPS-systemen
  • Ventilatoren

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!