PQ Plus - Power Quality Analysers en Multimeters

 

De ultramoderne UMD-serie van PQ Plus biedt u de meest complete serie Power Quality Analysers op de markt, van een eenvoudig universeel meetinstrument als indicator,  tot aan de beoordeling van de netkwaliteit volgens EN 50160 in klasse A.

Analyasers met maximaal 8-kanaalsmetingen – ook voor differentiële stroommetingen – evenals meetbereiken tot 690 V AC zijn standaard voor ons. Open communicatie via Ethernet TCP-IP, Modbus  TCP, 104 protocol, EC61850, Modbus RTU en M-Bus zijn beschikbaar. De MID Energy Meter van de CMD-reeks vult het programma aan voor verbruiksmetingen in hoofd en onderverdelers volgens MID.

Communicatie-interfaces

Voor integratie in communicatienetwerken bieden de PQ Plus Power Quality Analysers o.a. de volgende interfaces:

 • Ethernet
 • USB
 • RS485
 • Geïntegreerde webserver

 

Datacommunicatie via UMTS-router

Door het toegenomen gebruik van hernieuwbare energie bronnen worden meer en meer Power Quality Analysers gebruikt in systemen zonder een bekabelde communicatieverbinding.

Als alternatief voor het downloaden van gegevens via een USB-stick kan ook voor automatische gegevensdownload via een mobiel netwerk via UMTS / GPS-router worden gekozen.

Hierbij is de communicatie en de overdracht van gegevens volledig onafhankelijk van een kabel

gebonden infrastructuur. Tevens biedt dit de mogelijkheid om in landelijke gebieden of bij mobiele installaties een goede stabiele gegevensoverdracht te realiseren. De UMTS-router die in de buurt van de Power Quality Analyser wordt geïnstalleerd, zet een internetverbinding op en de gegevens kunnen eenvoudig en veilig worden verzonden naar een centrale server (database) via een VPN-tunnel.

Gegevensopslag

Meetgegevens kunnen snel en gemakkelijk naar een pc of server worden overgebracht. De flash-gegevensopslag garandeert absoluut zekere datalogging. Zelfs bij onderbrekingen van de voedingsspanning gaan geen meetgegevens verloren.

Tijdsynchronisatie

Voorwaarde voor een dekkende netkwaliteit en foutanalyse is een precieze tijdsynchronisatie. Alleen als de gemeten waarden van verschillende systemen absoluut gelijktijdig worden opgeslagen kan correct worden vergeleken en geanalyseerd.

Energiemeters

Met de geïntegreerde energiemeter nauwkeurigheidsklasse 0.2S kan het energieverbruik van installaties worden bewaakt en geëvalueerd, en door trendanalyses over lange perioden worden

geoptimaliseerd. De Power Quality Analysers registreren actieve (kW), reactieve (kVAr) en schijnbare energie (kVA) en deze kunnen in detail worden geanalyseerd.

Externe UPS

Voor een uitgebreide back-up van een onderbrekingsvrije voedingsspanning verzorging is het mogelijk om een externe mini-UPS aan te sluiten. De compacte DIN-railmodule is eenvoudig te installeren en ondersteunt het systeem zelfs met langere uitvaltijden van de voeding.

Power quality opname

De continue registratie van alle netwerkparameters geeft de mogelijkheid van een uitgebreide analyse van de netkwaliteit volgens DIN EN 50160 of andere individueel definieerbare kwaliteitscriteria. De meting en berekening van parameters kan worden uitgevoerd in  overeenstemming verschillende klassen, waaronder IEC 61000-4-30 Klasse A, IEC 61000-4-7 en IEC 61000-4-15. Door een automatische evaluatie en het maken van kwaliteitsrapporten in een PDF-bestand is altijd de netkwaliteit aan te tonen en te bewijzen, zelfs zonder speciale kennis.

Continue gegevensregistratie

De data logfunctie registreert meetgegevens zonder hiaten. De opgenomen gegevens kunnen naar een PC of server worden verzonden zonder dat de meting moet worden onderbroken. Gegevensreeksen gedurende vele jaren zijn daardoor mogelijk. De meetintervallen zijn individueel instelbaar. Van elke meetinterval wordt de gemiddelde, de maximale en minimale effectieve waarde opgeslagen met een exact tijdstempel.

Event registraties

Het event logboek geeft informatie over tijd, hoeveelheid en duur van limietoverschrijdingen en de classificatie van gebeurtenissen, b.v. volgens EN 50160.

Naar wens kunnen bovendien grafieken van gebeurtenissen worden vastgelegd met een resolutie van een halve periode. Alle analoge en binaire signalen worden geregistreerd bij limietoverschrijdingen. Er zijn afzonderlijk instelbare tijdvensters mogelijk voor pre-, error- en post-event data. De foutopnametijd kan vast worden ingesteld of worden gecontroleerd door de werkelijke duur van het event.

Registratie van status wijzigingen en events

Over binaire ingangen kan de status van b.v. relais, schakelposities of machinetoestanden worden  ingelezen, die van doorslaggevend belang zijn voor de analyse van foutmeldingen. Bovendien kunt u via de binaire ingangen tijdens schakelmomenten de netkwaliteit vastleggen met een hoge resolutie.

Data analyse en evaluatie

Power quality analyse wordt uitgevoerd met de gratis evaluatiesoftware ENVIS. Analyses van netkwaliteit en spanningskwaliteit  kunnen ook automatisch worden doorgevoerd volgens normen en standaarden (bijvoorbeeld EN 50160). Hiervoor zijn diverse analysetools beschikbaar.

Parameter registratie met tijdregistratie

 • Flicker-analyse
 • Harmonische analyse
 • Analyse van interharmonischen
 • Event classificatie en evaluatie
 • Grafische weergave van extreme waarden
 • Tabel overzicht van limietoverschrijdingen
 • Klantspecifieke limiet- en analyse-instellingen
 • Automatische generatie van wekelijkse, maandelijkse, kwartaal en jaarlijkse rapporten
 • Berekening en grafische weergave van differentiële stroommetingen
 • Comfortabele zoomfuncties en variabele schalering
 • Samenvoegen van verschillende grafische weergaven

 

Evaluatie van event en storingsregistraties

De ENVIS software bevat ook uitgebreide krachtige analysehulpmiddelen voor het beoordelen van de geregistreerde foutrecords:

 • vector diagram representaties
 • Harmonische analyse
 • Elke absolute en delta-meetcursor
 • Comfortabele zoomfuncties en variabele schaling
 • Gelijktijdige weergave, overlay en synchronisatie van verschillende foutrecords
 • Klantspecifieke klembord rapportage
 • Automatisch genereren van rapporten

 

Data Importeren / exporteren

Import- en exportfuncties maken gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen via gestandaardiseerde bestandsindelingen PQDIF, COMTRADE, CSV en XML (Nequal) mogelijk.

Toepassingen

De Power Quality Analysers van PQ Plus worden toegepast in energiecentrales, trafo onderstations, transformatorstations, laagspanning hoofd- en onderverdelers en op machine niveau om alle elektrische variabelen te meten, te bewaken en te evalueren.  PQ Plus Power Quality Analysers zijn te verkrijgen voor toepassingen in CAT II, CAT III en CAT IV omgevingen.

Stel uw vraag!

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!